Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Každý člen ZKO:

- dbá pokynů výboru, zejména výcvikáře a předsedy ZKO

- má včas zaplaceny členské příspěvky na následující rok vždy do 31.12.

- plní brigádnické hodiny

- dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek

- na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování; háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem

- při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá; stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti

- cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení, a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště

- venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní

- nepřivazuje psy k překážkám, odkládá je na určené místo (odkládací kotce)  nebo je přiváže ke kolíkům

- zodpovídá za škody způsobené svým psem

- neničí cvičební pomůcky a tyto vrátí na původní místo

- pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO

- nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů