Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze ZKO Frýdlant 2010

12. 1. 2011

Zápis z výroční členské schůze ZKO Frýdlant ze dne 11.12.2010

1. Jednání zahájil a přítomné přivítal předseda ZKO Hovad Vladimír

2. Předseda zrekapituloval činnost v roce 2010 – poděkoval  všem, kteří se účastnili  zkoušek, závodů, výstav nebo bonitací, za reprezentaci ZKO a zvláště pogratuloval Táně Novotné za získání titulu Mistr – junior České republiky v kategorii IPO 3. Dále poděkoval všem, kteří zajišťovali chod organizace a organizaci akcí.

3. Rozhodování a diskuze o budoucnosti areálu ZKO ve Frýdlantě se vzhledem k malé účasti členů odkládá na mimořádnou členskou schůzi, která by se měla konat v měsíci únoru nebo březnu. K zásadnímu rozhodnutí o prodeji či ponechání areálu ve Frýdlantě ve vlastnictví je nutné zajistit maximálně možnou účast členů.

4. Pokladní ZKO M. Hamáčková podala zprávu o stavu pokladny, k dnešnímu dni je aktuální stav financí 30 368,- Kč. V případě pohledávek vůči členům, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky, byl dohodnut tento  postup – každý bude individuálně osloven a požádán o zaplacení dlužné částky a bude prodiskutováno další působení v ZKO Frýdlant.

5. Brigádnická činnost – byl vyhodnocen rok 2010 a nový systém evidence brigádnických hodin .Vzhledem ke změnám odpovědných osob a některým organizačním problémům, bude rok 2010 uzavřen jako rok zkušební. Od roku 2011 bude za organizaci brigádnické činnosti odpovědná Andrea Urdabaevová, která na webové stránky umístí evidenci odpracovaných hodin jednotlivých členů.Tato evidence bude pravidelně aktualizovaná. Individuální záležitosti ve věci brigádnické činnosti si každý člen bude řešit přímo s Andreou.

6. Překážky na cvičáku ve Frýdlantě prozatím zůstávají, nebudou se likvidovat ani převážet do Hajniště. B.Bláha zajistí v Hajništi zhotovení metrové překážky.

7. B. Bláha navrhl zvýšení příspěvků hostovného na úroveň výše členského příspěvku – nebylo schváleno.

8. Výše členských příspěvků zůstává na úrovni roku 2010.Termín zaplacení je 31.1.2011.  


             Základní          -     1000,- Kč – možnost platit pololetně
             Udržovací        -      300,- Kč
             Hostovné         -      500,- Kč

             Kurzovné         -     1500,- Kč

9. V.Hovad se rozloučil s Lutovskými, kteří odchází a poděkoval jim za dosavadní  práci.

10. V. Černá informovala o provedené revizi pokladny, která nezjistila závady ve vedení účetnictví.

11. Předseda ZKO V. Hovad zhodnotil své působení ve funkci předsedy a vyjádřil vůli odstoupit z této funkce. Nadále zůstává  členem výboru ZKO, výbor zajistí administrativní náležitosti změny předsedy. Novým předsedou ZKO se stane dosavadní člen výboru Jan Kříž.               


Výroční členské schůze se zúčastnilo  13 členů ZKO Frýdlant.

 Zapsal:    Bláha Bronislav