Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze ZKO Frýdlant 2009

29. 12. 2009

 Zápis z výroční členské schůze ZKO Frýdlant ze dne 12.12.2009

 

1)      Jednání zahájil a přítomné přivítal předseda ZKO Hovad Vladimír.

 

2)      Předseda vyhodnotil činnost v roce 2009 – poděkoval za brigádnickou činnost, pravidelnou činnost a chod organizace, zajištění fungování kantýny, zorganizování a průběh podzimních zkoušek, účast na závodech v Lázních Libverda a za individuální reprezentaci ZKO Táně Novotné.

 

3)      Informace ohledně používání přístupové cesty na cvičák. V letošním roce

      nebylo třeba řešit žádný problém s majitelem pozemku, ale stále trvá možnost uzavření cesty.

 

4)     Slečna Mádlová, stávající pokladní ZKO, se nemůže z rodinných důvodů dostavit a oznámila svůj úmysl, ze stejných důvodů předat funkci pokladní a člena výboru. Po dohodě se slečnou Michaelou Hamáčkovou  bude zítra, 13.12.2009 funkce pokladní a všechny náležitosti s tímto související, předána a v přímé souvislosti bude provedena revize revizní komisí.

 

5)      Na schůzi se dostavila Štěpánka Kutílková, která v naší ZKO ukončila členství a přešla do ZKO Liberec-centrum. Při této příležitosti předala ZKO Frýdlant sponzorský dar ve výši 5000,- Kč. Za tuto podporu poděkoval jménem všech členů předseda.

 

6)      Prezentace a propagace ZKO - poděkování Evě Tomáškové za aktualizaci nástěnky ve městě, založení a údržbu internetových stránek. Poděkování rovněž Andree Urdabaevové.

 

7)     Budoucnost stávajícího cvičáku ve Frýdlantě. Perspektiva v budoucí zastavěné lokalitě s možnými konflikty a problémy s přístupem na cvičák. Výbor ZKO podal žádost Městskému úřadu v Novém Městě pod Smrkem ve věci pronájmu části bývalého vojenského prostoru v Hajništi. Jedná se o budovu, jejíž zastavěná plocha je 606 metrů čtverečných a pozemek o výměře cca 15000 metrů čtverečných. Pronájem naší ZKO byl již MÚ Nové Město p/S. schválen, v lednu 2010 je možno podepsat nájemní smlouvu. Cena za roční pronájem činí cca 15000,- Kč. K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze, byly prezentovány fotky  areálu. Byla zdůrazněna odpovědnost při rozhodování a schvalování pronájmu Hajniště. Paní Černá přislíbila zajištění občerstvení i v Hajništi, pan Hovad navrhoval oddělené financování Hajniště, pan Bláha navrhnul vedení Hajniště a Frýdlantu v jedné kase, ale s maximální snahou zajištění příjmů pro Hajniště, pan Partl Martin navrhl vedení obou zázemí v jedné kase a stanovení brigádnických hodin k zajištění provozuschopnosti obou cvičáků. Další diskuze se vedla na téma konkrétního fungování obou zázemí ZKO a  přes rozdílné názory v čistě přátelském a kulturním duchu. Předseda poděkoval za slušný průběh a respektování rozdílných názorů v rámci takto rozsáhlé a důležité diskuze. Následné hlasování o pronájmu objektu v Hajništi dopadlo s kladným výsledkem. 17 členů se vyslovilo pro pronájem, 2 proti, 1 se zdržel.

 

8)      Byl přijat návrh pana M.Partla na řešení brigádnické činnosti. Pan Lutovský byl schválen jako člen odpovědný za organizaci a vedení evidence brigádnické činnosti. Byl schválen model pro oba cvičáky na rok a člena. Každý člen v příštím roce odpracuje 20 brigádnických hodin. Kdo platí pouze udržovací příspěvek odpracuje 10 hodin. Hodnota 1 brigádnické hodiny pro účel vyrovnání v případě neodpracování stanoveného počtu hodin se stanoví na 100,- Kč. Při výkonu následujících funkcí v rámci ZKO Frýdlant se stanovují tyto odpočty z povinných brigádnických hodin:   kantýna               - 20                                                                     

      figurant ZKO       - 20                                                               

      výcvikář ZKO     - 20                                                

      pokladník ZKO   - 10 

9)     Bylo schváleno, že veškeré finanční příjmy a výdaje, týkající se cvičiště v Hajništi, budou vedeny pokladníkem ZKO Frýdlant ve společném účetnictví, s možností dohledání nákladů a příjmů Hajniště.

10)   Byly schváleny příspěvky v rámci ZKO Frýdlant pro rok 2010:                

 Základní          -     1000,- Kč (možnost platit pololetně tj. leden, červenec)

             Udržovací        -      300,- Kč

             Hostovné         -      500,- Kč                                        

             Kurzovné         -     1500,- Kč

 

11)    Překážky na agillity si Martina Novotná uloží dle vlastního uvážení ve

         skladech ZKO Frýdlant.

 

12)  Proběhly tajné volby nového výboru KO Frýdlant s tímto výsledkem:   

        

       Hovad Vladimír   

       Bláha Bronislav                                                                                                           

       Hamáčková Michaela

       Štefanides Josef

       Kříž Jan

      

13)    Do revizní komise byla zvolena Černá Vladimíra a Udabaevová Andrea

        

14)    Výcvikářem ZKO byla určena  Urdabaevová Andrea.

 

15)   Nový výbor rozdělil funkce takto:  

 

       předseda - Vladimír Hovad

       jednatel - Bronislav Bláha

       pokladník - Hamáčková Michaela

       člen - Štefanides Josef

       člen - Kříž Jan

                                                   

 

      

Výroční členské schůze se zúčastnilo 20 členů ZKO Frýdlant, oprávněno hlasovat 20  členů, oprávněno volit 19 členů.

 

 

          Zapsal: Bronislav Bláha