Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis výboru ZKO 10.4.2010

27. 9. 2010

 

Zápis ze schůze výboru Zko frýdlant ze dne 10.4.2010
 
Přítomni : Hovad Vladimír,Bláha Bronislav,Hamáčková Michaela,Štefanides Josef,Kříž Jan
 
1/ výbor ZKO vyjádřil plnou důvěru a podporu výcvikáři ZKO Frýdlant – paní Andree Urdabaevové
 
2/ výbor ZKO přijal dílčí všeobecná pravidla ve věci řádného členství v ZKO Frýdlant:
a) člen ZKO Frýdlant může požádat o výstupní razítko během celého kalendářního roku
b) v případě,že člen nemá splněnu základní povinnost vůči ZKO Frýdlant,tedy zaplacen členský příspěvek,nedostane výstupní razítko do doby splnění závazku k ZKO Frýdlant
c) zaplacený členský příspěvek na kalendářní rok (půlrok), v plné výši zůstává ZKO Frýdlant,poměrná část ke dni výstupního razítka se nevrací
 
3/ výbor ZKO přijal dílčí všeobecná pravidla ve věci hostovaného v ZKO Frýdlant
a) každý nečlen ZKO Frýdlant,který se bude účastnit výcvikových dnů a využívat tak ploch,zařízení a vybavení ZKO Frýdlant,musí mít zaplacený příspěvek hostovaného na celý kalendářní rok
b) výcvikář nebo přítomný člen výboru ZKO odpovídá za to,že nečlen ZKO bez zaplacení příspěvku hostovaného nebude využívat majetku ZKO Frýdlant
c) při pořádání zkoušek z výkonu mají účastníci – nečlenové ZKO Frýdlant právo na 2 tréninky před zkouškami bez zaplacení příspěvku hostovaného
 
4/ jednatel ZKO Frýdlant vypracuje návrh vnitřního organizačního řádu ZKO Frýdlant,který předloží výboru k projednání a následně bude podléhat schválení na členské schůzi v roce 2010 s platností od 1.1.2011