Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ZKO 2010

12. 1. 2011

Usnesení výroční členské schůze zko frýdlant ze dne 11.12.2010


VČS ZKO bere na vědomí

1/   zprávu o činnosti ZKO Frýdlant v roce 2010
2/   informaci o pronájmu budovy s pozemkem pro potřeby ZKO v lokalitě bývalého   
      vojenského prostoru v Hajništi
3/   odstoupení V. Hovada z funkce předsedy ZKO a jeho nahrazením v této funkci
      J. Křížem.

VČS ZKO schvaluje

1/   Zprávu pokladníka ZKO, přednesenou Michaelou Hamáčkovou
2/   výši příspěvků  v rámci ZKO Frýdlant s platností od 1.1.2011:
      základní        -     1000,-  Kč
      udržovací      -       300,-  Kč
      hostovné       -       500,-  Kč
      kurzovné      -      1500,-  Kč
3/   revizní zprávu, přednesenou V. Černou
4/   ponechání překážek v areálu ve Frýdlantě
5/   uzavření vyhodnocení brigádnické činnosti  v roce 2010 a novou organizaci   
      brigádnické činnosti ZKO od 1.1.2011
6/   ve věci areálu ZKO ve Frýdlantě svolat mimořádnou členskou schůzi v únoru   
      nebo březnu 2011

VČS ukládá výboru ZKO

1/   splnit smluvní závazky vůči MÚ Nové Město p/S., plynoucí z pronájmu areálu v
      Hajništi
2/   organizovat činnost ZKO na obou cvičištích a koordinovat činnost svých členů
3/   zajistit vedení pokladny tak, aby bylo možno dohledat příjmy a výdaje cvičiště     
      Hajniště
5/   důsledně dbát na dodržení  změn schváleného systému brigádnické činnosti
6/   zajistit náležitosti související se změnou ve funkci předsedy ZKO

Usnesení schváleno 13 hlasy z 13 přítomných členů ZKO Frýdlant.