Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení výroční členské schůze ZKO Frýdlant ze dne 12.12.2009

29. 12. 2009

Usnesení výroční členské schůze ZKO frýdlant ze dne 12.12.2009

 

 

VČS ZKO bere na vědomí

 

1/   zprávu o činnosti ZKO Frýdlant v roce 2009

 

2/   informaci předsedy ve věci užívání přístupové cesty

 

3/   informaci M.Hamáčkové o převzetí pokladny od J.Mádlové

 

4/   informaci o možnosti pronájmu budovy s pozemkem pro potřeby

      ZKO v lokalitě bývalého vojenského prostoru v Hajništi

 

5/   uložení překážek M.Novotné pro výcvik agillity ve skladu ZKO ve Frýdlantě

 

 

VČS ZKO schvaluje

 

1/   převzetí agendy pokladníka ZKO Michaelou Hamáčkovou od Jany

      Mádlové a to v oznámeném termínu  13.12.2009

 

2/   pronájem budovy a přilehlého pozemku v areálu bývalého vojenského

      prostoru v Hajništi  a to za  finančních podmínek, o kterých podal informaci 

      J.Štefanides, to je cca 15000,- Kč za jeden kalendářní rok. Pro hlasovalo 17

      členů z 20 přítomných, 2 proti, 1 se zdržel.

 

3/   společné účetnictví ZKO pro oba výcvikové prostory

 

4/   systém brigádnické činnosti členů ZKO – každý člen odpracuje v roce 2010  20

      hodin s možností vyplacení neodpracovaných hodin. Hodnota 1 neodpracované 

      brigádnické hodiny se stanovuje na 100,- Kč.Od povinných brigádnických

      hodin je osvobozen figurant ZKO, výcvikář ZKO a kantýnská. Pokladní ZKO

      má počet snížen na 10 hodin

 

5/   pan Lutovský bude zodpovědný za organizaci a vedení brigádnické činnosti

 

6/   výši příspěvků  v rámci ZKO Frýdlant s platností od 1.1.2010:

      základní        -     1000,- 

      udržovací      -       300,- 

      hostovné       -       500,- 

      kurzovné      -      1500,-  Kč 

 

7/   výcvikáře ZKO Frýdlant  -  Andreu Urdabaevovou

 

8/   volbu nového výboru ZKO, který bude pracovat ve složení :

      Hovad Vladimír, Hamáčková Michaela, Štefanides Josef, Kříž Jan a Bláha

      Bronislav

 

9/   revizní komisi ve složení  Černá Vladimíra a Urdabaevová Andrea

 

 

VČS ukládá výboru ZKO

 

1/   uzavřít s Městským úřadem Nové Město p/S. smlouvu o pronájmu schválených

      prostor v Hajništi a dbát v rámci tohoto jednání na výhodnost smlouvy pro  

      ZKO, respektive nepřipustit nevýhodnost a rizikovost smlouvy o pronájmu

      zmíněných prostor

2/   organizovat činnost ZKO na obou cvičištích a koordinovat činnost svých členů

 

3/   zajistit vedení pokladny tak, aby bylo možno dohledat příjmy a výdaje cvičiště

      Hajniště

 

4/   uspořádat ve vhodném termínu zkoušky z výkonu

 

5/   důsledně dbát na dodržení schváleného systému brigádnické činnosti

 

 

 

Usnesení schváleno19 hlasy z 19 přítomných členů ZKO Frýdlant.