Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení členské schůze 26.2.2011

25. 3. 2011

 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO FRÝDLANT ZE DNE 26.2.2011
 
 
 
ČS ZKO bere na vědomí
 
1/     informaci o nabídce na odkoupení areálu ZKO Frýdlant ve Frýdlantě
2/     informaci jednatele o plnění usnesení výroční členské schůze
3/     informaci o navýšení ceny pronájmu budovy v Hajništi o 45 Kč za rok
4/     přítomnost 15 členů ZKO s hlasovacím právem
 
ČS ZKO schvaluje
 
1/     pro potřeby ZKO Frýdlant zajistit i do budoucnosti využívání areálu Hajniště, který má ZKO momentálně v pronájmu ( 11 pro, 3 proti, 1 se zdržel)
2/     do funkce výcvikáře ZKO slečnu Lucku Pelantovou ( 15 pro)
3/     s účinností od 1.3.2011 se stanovuje výše hostovného 1200,- Kč na kalendářní rok.Platí se poměrnou částí od počátku a vždy do konce kalendářního roku. (15 pro)
4/     s okamžitou platností zákaz kouření v klubovně v areálu Hajniště ( 13 pro, 2 proti)
 
ČS ukládá výboru ZKO
 
1/     pronájem za areál v Hajništi platit čtvrtletně
2/     zjistit záměr zastupitelstva Nového Města p/S. s pronajatým areálem v Hajništi, v případě prodeje požadovanou cenu a ostatní podmínky prodeje
3/     oslovit vytypované realitní kanceláře a nechat vypracovat nezávazné nabídky na zprostředkování prodeje areálu ve Frýdlantě
4/     od 1.3.2011 zajistit vedení evidence o využívání areálu Hajniště – návštěvy,výcviky ,brigády a ostatní akce